Privacy Beleid

Kaasonlinebestellen.nl, gevestigd aan Grotestraat 75, 4264RJ in Veen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Kaas Online Bestellen, onderdeel van
VOF Kaashandel Dammers
t.n.v. Dhr. Dammers
Grotestraat 75
4264RJ Veen
+31(0)416 – 532 554
https://kaasonlinebestellen.nl

IBAN: NL47RABO0118240366
BTW-nummer: NL802574701B01

Dhr. Korporaal is de Functionaris Gegevensbescherming van Kaasonlinebestellen.nl Hij is te bereiken via info@kaasonlinebestellen.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Kaasonlinebestellen.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Klanten van Kaasonlinebestellen.nl geven bij het akkoord gaan met dit Privacy Beleid toestemming voor het op de hoogte gehouden worden van nieuws en aanbiedingen. Circa 1x per maand versturen wij een mail naar onze klanten met de aanbiedingen, nieuwtjes ect. Uitschrijven van deze mails is ten alle tijde mogelijk op deze pagina.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kaasonlinbestellen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Kaasonlinebestellen.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Kaasonlinebestellen.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Kaasonlinebestellen.nl neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kaasonlinebestellen.nl) tussen zit. Kaasonlinebestellen.nl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
WooCommerce
Wordpress
Mollie Payments
Mailchimp
Piggy
Facebook
Google

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Kaasonlinebestellen.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens: 7 jaar, volgens eisen van de Belastingdienst

Wij gebruiken de betaalprovider Mollie voor verwerking van de betalingen. Hier worden de bestelgegevens, prijzen en adresgegevens naartoe doorgestuurd. Indien uw betaling succesvol is ontvangen wij uw bankrekeningnummer en bijbehorende naam terug. Hiermee kunnen wij in geval van een foutieve betaling het bedrag terugstorten.

Deze gegevens blijven vertrouwelijk afgeschermd bewaard in alleen de backoffice van onze website.

Delen van persoonsgegevens met derden
Kaasonlinebestellen.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kaasonlinebestellen.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Kaasonlinebestellen.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Kaasonlinebestellen.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

__tawkuuid
e::kaasonlinebestellen.nl::v0Cn4ehQB9+Mq7/H+QdHv+5lgPSDajAJYCWsrjpJCVvY/TDkzqoq6UfYB2C/5pPo::2
.kaasonlinebestellen.nl / 22-3-2020 22:01:43 104 B
_fbp
fb.1.1568232525814.1172452041
.kaasonlinebestellen.nl / 23-12-2019 22:01:43 33 B

_ga
GA1.2.594182664.1568232526
.kaasonlinebestellen.nl / 23-9-2021 23:01:42 29 B

_gid
GA1.2.1053530641.1569341778
.kaasonlinebestellen.nl / 25-9-2019 23:01:42 31 B

ac_enable_tracking
1 kaasonlinebestellen.nl / Sessie 19 B

gadwp_wg_default_dimension
30daysAgo
kaasonlinebestellen.nl / 23-9-2020 22:07:00 35 B

gadwp_wg_default_metric
sessions
kaasonlinebestellen.nl / 23-9-2020 22:07:00 31 B

gadwp_wg_default_swmetric
sessions
kaasonlinebestellen.nl / 11-9-2020 06:13:28 33 B

PHPSESSID
a731f2791cc4ee236411a0aada36c246
kaasonlinebestellen.nl / Sessie 41 B

redux_current_tab
1
kaasonlinebestellen.nl / 27-9-2019 21:47:59 18 B

redux_current_tab_get
2
kaasonlinebestellen.nl / 27-9-2019 21:46:40 22 B

TawkConnectionTime 0
kaasonlinebestellen.nl / Sessie 19 B

tk_ai
woo%3Ay4cHzXO5i0Cm6hBFvkYq66s2
kaasonlinebestellen.nl / Sessie 35 B

tk_lr %22%22 .kaasonlinebestellen.nl / 23-9-2020 22:03:34 11 B

tk_or %22%22 .kaasonlinebestellen.nl / 22-9-2024 22:03:34 11 B
tk_r3d %22%22 .kaasonlinebestellen.nl / 27-9-2019 22:03:34 12 B
tk_tc ibpdvAb9dLzfSs%2F2 .kaasonlinebestellen.nl / Sessie 23 B

wordpress_logged_in_54992236be3ba67bf3b4038e6ff184a6
username%7C1569528230%7CQFO3aQNaAd0QtpVTe8bGfaDo9TKlKRj7QzraheH4dDr%7C2348012c112bfacb373486356d18a128c27f9e8511ed78799467f8cc32b8cc11
kaasonlinebestellen.nl / Sessie 192 B ✓

wordpress_sec_54992236be3ba67bf3b4038e6ff184a6
username%7C1569528230%7CQFO3aQNaAd0QtpVTe8bGfaDo9TKlKRj7QzraheH4dDr%7Cbcb063f6c5f20e3e2eaf5b91b7c38813c5006d284decefc4030abfd71ff36ed8
kaasonlinebestellen.nl /wp-content/plugins Sessie 186 B ✓ ✓

wordpress_sec_54992236be3ba67bf3b4038e6ff184a6
username%7C1569528230%7CQFO3aQNaAd0QtpVTe8bGfaDo9TKlKRj7QzraheH4dDr%7Cbcb063f6c5f20e3e2eaf5b91b7c38813c5006d284decefc4030abfd71ff36ed8
kaasonlinebestellen.nl /wp-admin Sessie 186 B ✓ ✓

wordpress_test_cookie
WP+Cookie+check
kaasonlinebestellen.nl / Sessie 36 B ✓

wp_woocommerce_session_54992236be3ba67bf3b4038e6ff184a6
2%7C%7C1569528235%7C%7C1569524635%7C%7Ce66c818734646260f3ee32f31dcd4080
kaasonlinebestellen.nl / 26-9-2019 22:03:55 126 B ✓

wp-settings-2
libraryContent%3Dbrowse%26edit_element_vcUIPanelWidth%3D1070%26edit_element_vcUIPanelLeft%3D406px%26edit_element_vcUIPanelTop%3D72px%26editor%3Dtinymce%26advImgDetails%3Dshow%26editor_plain_text_paste_warning%3D1%26product_cat_tab%3Dpop
kaasonlinebestellen.nl / 23-9-2020 22:32:15 249 B ✓

wp-settings-time-2
1569357133
kaasonlinebestellen.nl / 23-9-2020 22:32:15 28 B ✓

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kaasonlinebestellen.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kaasonlinbestellen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Kaasonlinebestellen.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Kaasonlinebestellen.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kaasonlinbestellen.nl